Privacy & disclaimer

Privacy beleid

Blush Clinic respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Blush Clinic  zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden als deze zijn betrokken bij het  uitvoeren van uw bestelling.

Zie ook het privacybeleid van Blush Clinic.

Onze Blush Clinic webshop gebruikt uw gegevens om de volgende diensten te kunnen bieden:

 • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Om het winkelen bij de Blush Clinic webshop zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u artikelen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.
 • Als u zich bij Blush Clinic registreert, bewaren wij uw gegevens op een beveiligde server. Bij uw registratie slaan we informatie op zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw hoeft in te vullen.
 • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Blush Clinic zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 • Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst of uw gegevens bij de Blush Clinic webshop raadpleegt, wordt gebruik gemaakt een van de modernste technieken: de Secure Socket Layer (SSL). Indien u nog vragen mocht hebben over onze Privacy Policy, dan kunt u hierover met ons contact opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.
 • Om u de betaalmethodes van Klarna aan te kunnen bieden, moeten we persoonsgegevens van u aan Klarna overdragen. Dat gebeurt alleen wanneer u kiest om te betalen met Klarna. Klarna gebruikt de gegevens om te beoordelen of u gebruikt kunt maken van de betaalmethodes. De persoonsgegevens zijn uw naam, adres, telefoonnummer, betaalhistorie en de gegevens van uw bestelling, zoals de betaalmethode, het afleveradres, de bestelde producten en dergelijke.

Disclaimer

Voor deze webshop gelden de richtlijnen zoals opgenomen in de disclaimer van Blush Clinic zoals hieronder is beschreven. Bij het gebruik van onze website(s) stemt u in met deze disclaimer.

Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website.

 • De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Blush Clinic. Het is niet toegestaan  om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Blush Clinic. Deze toestemming is tevens benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
 • De op onze website(s) getoonde informatie wordt door Blush Clinic met constante  zorg en aandacht samengesteld en met regelmaat aangevuld en/of aangepast. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site(s) wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Blush Clinic houdt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren. Alle informatie en producten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 • Blush Clinic is niet aansprakelijk voor schade aan uw computer, toegebracht  door de website, voortvloeiend uit (verkeerd) gebruik van de website, in enig ander opzicht, verband houdend met (het gebruik van) de website of voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen   raadplegen. Hoewel Blush Clinic alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Blush Clinic niet aansprakelijk voor informatie en of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt. Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld. Blush Clinic heeft hierover geen controle en aanvaardt geen aansprakelijkheid ten gevolge van de door derden verstrekte informatie. Blush Clinic sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.
 • Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer inlog bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gegevens gebruikt worden om uw bezoek aan onze site te monitoren en indien noodzakelijk behoudt Blush Clinic zich het recht voor, om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen. De gebruiker vrijwaart Blush Clinic en de werknemers van Blush Clinic van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en kosten die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of wettelijke regeling dan ook;
 • Blush Clinic behoudt zich het recht voor, haar website(s) zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is Blush Clinic niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website(s).